søndag den 31. maj 2015

#Stårstadig

Vidste du, at der hvert år er 33.000 kvinder i Danmark, der udsættes for partnervold? Nogle gange kan man gøre en forskel for andre, bare ved at poste noget her på bloggen. Derfor låner jeg gerne min plads ud, for at sætte fokus på Danners kampagne #Stårstadig. 


I Danmark har vi et velfungerende system af kvindekrisecentre, som tager imod voldsudsatte kvinder og deres børn. Men når opholdet på krisecentret er slut, sendes kvinderne ud i dagligdagen igen – ofte uden det nødvendige sikkerhedsnet, som skal fastholde dem i et liv uden vold. Kvinder, der bliver udsat for vold, har brug for opbakning! For det er gennem private organisationer som Danner, der i samarbejde med det offentlige sikrer, at kvinderne får den støtte, de har brug for!
Hos Danner i København arbejder man fokuseret med at støtte kvinderne, når de forlader krisecentret. Det arbejde kaldes efterværn og defineres som den støtte, voldsudsatte kvinder og deres børn har brug for, når de forlader kvindekrisecentret. Efterværnet er et forløb, hvor kvinderne og deres eventuelle børn kan få hjemmebesøg, individuelle samtaler og gruppeforløb tilknyttet Danners rådgivere med erfaring og særlig viden om vold samt selvhjælpsgrupper. Kvinderne har også mulighed for at gå til foredrag og workshops om parforhold, økonomi, handy woman-kurser mv.
Deltag i kampagnen #stårstadig – vær med til at fortælle historien
Voldsudsatte kvinder har brug for venner, støtte og opbakning. Deltag i opråbet til politikerne om at følge voldsudsatte kvinder helt ud i deres nye liv, og ikke bare efterlade dem ved døren til krisecentret. Efterværnsarbejdet er af afgørende betydning for kvinder, der flytter fra krisecentre og ud i virkeligheden igen.

Du kan hjælpe ved f.eks. at poste billeder på Instagram med hashtag #Stårstadig og derved sætte fokus på arbejdet. På profilen @Danner.dk kan du se deres plakater og re-poste dem på egen profil. Du kan også vælge dit eget billede.

På folkemødet den 13. juni laver Danner en kunstinstallation af brugte røde kvindesko, som skal bruges til at sætte fokus på Danners efterværnsarbejde. Symbolikken i den røde sko, og det klare budskab om, at kvinder #Stårstadig bakkes smukt op af andre kvinders røde sko. Så har du røde sko til overs, kan du give dem som kampagnebidrag. 
Du kan aflevere dine røde sko hos Danner personligt eller sende dem med posten: Danner, Nansensgade 1, 1366 København K. Tal om kvinder og partnervold
·      Hvert 5. barn i Danmark udsættes for vold i hjemmet
·      33.000 kvinder udsættes hvert år for fysisk partnervold i Danmark
·      På verdensplan bliver mere end hver 3. kvinde udsat for vold
·      Hver 10. ung mellem 16 og 24 i Danmark er udsat for kærestevold
·      Der findes 5 former for vold: psykisk, fysisk, seksuel, materiel og økonomisk
·      I 2014 blev 24 kvinder slået ihjel i Danmark, 11 af dem af en partner eller tidligere partner
·      2000 kvinder og 2000 børn bor hvert år på krisecenter i Danmark
·      Partnervold findes i alle sociale lag og indkomstgrupper i Danmark
Danner er en privat organisation, der arbejder for at skabe respekt, ligeværd og lige muligheder mellem kønnene og en verden fri for vold mod kvinder og børn. 51 kvinder og 43 børn boede på Danners Krisecenter i 2014. Danners Krisecenter har en belægning tæt på 100%. Der er ca. 40 ansatte og 200 frivillige i Danner. Læs mere på danner.dk/staarstadig

Indlægget er lavet i samarbejde med Danner og Lahme Kommunikation. Jeg er blevet opfordret til at gøre opmærksom på kampagnen på bloggen. Det har jeg valgt, samtidig med at jeg har gjort brug af deres tekstmateriale og plakater.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Giv mig dine tanker...