onsdag den 2. oktober 2019

Når en indsats virkelig gør en forskel

Sidste uges indlæg fra Lokalavisen er online her - og handler om ghettoen. Det frygtede ord, som ingen kommuner helst vil have hængende på nogle af deres boligområder. Men kan man gøre noget ved det?
Ghetto. Selve ordet lyder ikke rart. Og alle de tanker og associationer der følger med ordet ghetto, er heller ikke ultimativt rare.

Definitionen på en ghetto er en (ofte fattig og isoleret) bydel med en ensartet befolkning, typisk med en bestemt etnisk baggrund eller fra en bestemt samfundsklasse. Det bruges generelt om særlige områder i moderne storbyer, der er præget af særlige etniske grupper og/eller fattigdom og sociale problemer. I Danmark er der officielt udpeget særligt udsatte almene boligområder (»ghettolisten«), der er præget af lav beskæftigelse, indkomst og uddannelse, høj kriminalitet og/eller mange ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

Der er ikke mange ghetto områder på Vestegnen, hvis man kigger på den liste. Kun i Høje-Taastrup Kommune er der boligområder på listen. Det betyder dog ikke, at vi på Vestegnen er fri for de såkaldte »belastede« områder. Der er bestemt flere områder, hvor beboerne dominerende er etniske grupper og de sociale problemer er høje. Det er dog ikke mit indtryk, at de mennesker, som bor i ghettoen, tænker deres område som noget, der ikke er rart.

Spørgsmålet er, om det virkelig kan lade sig gøre at vende tingene i et belastet boligområde? Jeg ved det ikke med sikkerhed. Men jeg ved, at hvis ikke man prøver at gøre en indsats fra centralt hold - sammen med de involverede beboere - så sker der ikke noget ud over fastholdelse det dårlige.

I boligområdet Askerød i Greve har man faktisk gjort en rigtig stor indsats for at vende tingene. Området har gennemgået en positiv udvikling over de senere år og er på den måde blevet mere attraktivt at bo og færdes i. Dette er blandt andet resultatet af et intensivt arbejde med at blande beboer-sammensætningen og få flere beboere i beskæftigelse. Og den aktive indsats har også betydet, at der nu er venteliste til ledige boliger - hvor det før var svært at få fyldt boligerne. Samtidig er der målt en stigning i de beboere, der ønsker at blive boende i området. Der er desuden skabt tryghed ved at bo i boligområdet, som bl.a. kan måles i et fald i kriminaliteten.


En boligsocial indsats kan hjælpe med at styrke frivillige initiativer og derved knytte beboerne sammen. Det er vildt at se resultater af en så koordineret og centreret indsats. Og det er en indsats, som vi alle kan deltage i mere eller mindre. For vi er vel alle interesseret i, at Vestegnen skal blive et bedre sted at bo og leve.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Giv mig dine tanker...